Storföretagen driver Sverige

Det talas mycket om entreprenörskap och startups i dessa dagar. Men det är fortfarande de stora företagen som är mest betydelsefulla för Sveriges bruttonationalprodukt.

Sverige utbildar många ingenjörer, men inte tillräckligt många för att täcka de svenska storföretagens behov. Dessutom har många av de som studerar till ingenjörer andra karriärer för ögonen, enligt en artikel i Svenska Dagbladet. Så många som en tredjedel av de som läser på ingenjörsutbildningar kan tänka sig att arbeta i en annan bransch än de traditionella ingenjörsbranscherna, eller att starta eget.

År 2050 kommer Sverige att sakna 50 000 ingenjörer, enligt Statistiska centralbyrån. Redan 2030 kommer det att saknas 30 000 ingenjörsutbildade. Till viss del kommer denna brist troligen att kunna avhjälpas med hjälp av invandrad arbetskraft, men det är inte realistiskt att tro att det kommer att kunna lösa hela problemet.

Kanske är många svenskar helt enkelt för omedvetna om den roll som storföretagen spelar för Sverige, och inte minst den roll som ingenjörerna spelar för storföretagen. Medierna är fyllda av berättelser om nyutexaminerade KTH-studenter som flyttar till Berlin för att utveckla appar. Det är dock inte denna typ av verksamheter som kommer att bidra till Sveriges BNP. 936 företag klassades som storföretag, d.v.s. de hade 200 anställda eller fler. Dessa företag stod för 40 % av näringslivets bidrag till BNP.

Framför allt är de större företagen viktiga för produktionen av varor. Men även här kan små uppstickare ge upphov till stora förändringar, som på sikt kan kasta omkull jättarna i branschen. Även ett stort företag behöver dock ta del av hur små företag tänker.

Entreprenörer i storföretagen

Det saknas dock inte utrymme för entreprenöriellt tänkande inom storföretagen. Många av de svenska företagen är ursprungligen byggda kring en produkt, som telefoner (LM Ericsson) eller kullager (SKF). I dagens företagsklimat gäller det dock att företagen kan utvecklas för att klara konkurrensen. Om ett kinesiskt företag som redan är stort i en bransch beslutar sig för att tillverka exempelvis kullager, då gäller det för SKF att anpassa sig.

Att utveckla nya produkter och koncept, samt att hålla koll på konkurrensen, kommer att bli en viktig uppgift för många ingenjörer som får anställning vid stora företag. Men det gäller att deras överordnande gör det möjligt för dem att sköta denna uppgift. Det är nämligen inte alltid som hela organisationen är med på noterna. Den högsta ledningen brukar inse vad som behövs, men lite längre ned i organisationen kan det se annorlunda ut. Mellancheferna, däremot, har ofta till uppgift att ”rensa” företaget från främmande företeelser som kan störa produktiviteten. De betraktas därför ofta som företagets vita blodkroppar.

De mest beundrade storföretagen idag heter saker som Google, Apple och Amazon. De har visat att ett modernt entreprenöriellt tänkande kan leda till dominans på en marknad som växer kraftigt. De visar också hur även gamla företag kan hänga med i konkurrensen. För inte beror väl dessa företags framgångar på att de är så unga? Även i dagens samhälle måste det ju gå att bygga upp en verksamhet som kan fungera i flera decennier, eller rent av sekel.