Arbetsmarknadspolitiska förändringar

Den sittande regeringen har inför 2015 och framåt valt att successivt implementera en hel del nya arbetsmarknadspolitiska förändringar med fokus på unga i arbete och på det moderna arbetslivet.

affärskvinnor siloutter

Att arbetsmiljö idag bidrar till tidig pension har vi tidigare skrivit om här, men för att bryta den nedåtgående trenden på arbetsmarknaden har den sittande regeringen valt att införa en hel del nya reformer inom arbetsmarknadspolitiken. Bland annat vill man se en ny satsning på unga i arbete genom att införa Traineejobb som ska ge en anställning på 50 procent i kombination med studier på 50 procent och man väll även främja lokal samverkan mot ungdomsarbetslöshet. Likaså är det moderna arbetslivet en prioriterad fråga på grund av att antalet arbetsskador och arbetssjukdomar ökat precis som sjukfrånvaron, skriver man i ett pressmeddelande.

Lösa situationen

Regeringens förslag för att minska antalet sjukskrivningar och sjukfrånvaro är att göra en kraftig och nödvändig förstärkning av resurserna inom just arbetsmiljöpolitiken. Här vill man till exempel möta utvecklingen genom att stärka Arbetsmiljöverkets anslag med 20 miljoner kronor vilket kommer att till delas dem från och med juli detta år. Sedan räknar man med att stärka anslaget ytterligare 2016 och då kommer man att skjuta till ytterligare 35 miljoner kronor. Men som om detta inte vore nog har man dessutom planerat inför 2017 då man ökar med fem miljoner kronor. Likaså planeras även att man ska öka det statliga bidraget till regionala skyddsombud med 1 miljon kronor vilket gör att man totalt kommer att avvara 70 miljoner kronor enbart i syfte att främja arbetsmiljön (källa).

Något som man också planerar att lägga extra fokus på under mandatperioden är arbetslivsforskning som kommer att fokusera på specifikt kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterade ohälsa. Därför kommer man även att förstärka företagshälsovårdens kompetensförsörjning vilket planeras påbörjas från och med juli detta år. Vad som dock inte är bekräftat är vad denna satsning kommer att kosta.