Arbetsmiljö är en het fråga inför valet

Det stundar val i Sverige och partierna gör allt de kan för att deras parti ska knipa statsministerposten och få bilda regering, och en fråga som kommit bli en riktigt het en är rörande arbetsmiljön för vårdpersonal – här försöker partierna trumfa varandra rapporterar Sveriges Television.

I valtider går debatterna för full gång mellan partierna och alla vill poängtera att deras politik är den enda rätta att styra landet med. En fråga som på senaste tiden fått ovanligt mycket uppmärksamhet handlar om arbetsmiljö i vården för vårdpersonalen. Och här tycker man väldigt olika och försöker i princip att trumfa varandra i att komma med den bästa lösningen. Men vad är det man vill egentligen?

Såhär säger partierna om arbetsmiljön

För att ge en tydligare bild av hur parterna tänker har SVT Nyheter Väst gått igenom alla de olika partiernas budgetar med fokus på arbetsmiljö i Västra Götalandsregionen. Den blågröna samlingen vill till exempel satsa 155 miljoner kronor under 2019 samtidigt som man också vill dubbla det befintliga OB-tillägget som finns för sjuksköterskor som arbetar under helgen. Vidare punkter handlar om kompetensutveckling med bättrade kunskaper i artificiell intelligens då detta kommer bli ett allt vanligare inslag inom vården förutspår man. Den totala satsningen är 42,3 miljarder för hälso- och sjukvården under nästa år och sedan 43,1 miljarder och 43,9 miljarder för 2020 och 2021. Dock planerar man ingen skattehöjning. Så hur tänker övriga? Socialdemokraterna vill också satsa, men inte lika högt. Deras totala satsning i budgeten är 42,5 miljarder och har planer på att utöka till 43,5 och 44,3 miljarder år 2020 och 2021. Vänsterpartiet är det enda partiet som vill höja skatterna för att finansiera vårdens arbetsmiljö, och målet är att korta arbetstiden till 30 timmar i veckan och detta budgeteras till 50 miljoner och totala satsningen är 43,3 miljarder 2019 och sedan 44,8 och 46,2 miljarder för 2020 och 2021.

Alla partiers budgetar och totala budget förslag för just Västra Götalandsregionen finns att hitta hos respektive parti och hos regionens hemsida.