Digitalisering sänker arbetsro

Nya rön genom en undersökning visar att den allt mer digitaliserade arbetsplatsen gör att allt fler anställda får svårare att fokusera på jobbet – och de vanligaste orsakerna till den allt minskande arbetsron beror på ständiga avbrott.

”I undersökningen där 3600 företagsanställda runt om i världen intervjuats om sin arbetssituation uppger nära två tredjedelar att den ökade digitaliseringen gjort det betydligt svårare att lyssna och fokusera på arbetsplatsen.” lär mer om undersökningen här.

Affärskvinna i telefon framför datornAtt ha möjlighet att få både arbetsro och stimulans på sin arbetsplats är A och O för att man ska trivas och må bra. Men som citatet ovan avslöjar så är det en hel del som upplever den ökande digitaliseringen av arbetsdagen som något som stör detta. I undersökningen som CIO.idg skriver om svarade till exempel hela 98 procent av de tillfrågade att de multitaskar under dagen och 36 procent av dessa uppgav att avbrott i arbetet således hindrade dem från att utföra sitt arbete till bästa förmåga. Vad man tog upp som exempel på mest störande avbrott var: 79 procent ansåg att det var telefonsamtal, 72 procent tyckte oväntade besök var värre och 30 procent uppgav att chatmeddelanden var värst vilket även 28 procent ansåg att sms under arbetstid var.

Gör även andra saker under arbetstid

Något annat som också uppmärksammades i undersökningen var att digitaliseringen också gjort att medarbetare på ett kontor ofta gör olika saker samtidigt. Till exempel uppgav 80 procent av de tillfrågade att de under exempelvis en telefonkonferens också kunde sitta med mejlen öppen, läsa dagstidningar eller spana in det senaste på sociala medier – kortfattat kan det därför alltså konstateras att den allt mer digitala närvaron i våra arbetsliv får oss att fokusera på annat under arbetsdagen vilket på så vis gör att digitaliseringen också medför ett hot mot arbetsron.