Fler kvinnor i chefsposition

Nya rapporter visar att fler kvinnor än någonsin är chefer och att kvinnorna i högre positioner blir fler. Detta beror mycket på att man fått in kvinnor i mansdominerade branscher och att man skapat utrymme för kvinnorna att utvecklas till chefer. Men i framtiden kanske det varken är män eller kvinnor som är chefer. För då kan robotarna ta över.

1384012-young-beautiful-woman-secretary-sits-on-workplace-with-computer

I Svenska Dagbladet kan man läsa att allt fler kvinnor blir chefer. Mer än var tredje chef bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag är kvinna. Utvecklingen mot att fler kvinnor blir chefer går särskilt snabbt inom vissa mansdominerade branscher. Inom bygg- och transportbranschen är andelen kvinnor som är chefer på vissa håll till och med högre än andelen kvinnor som är anställda. Sedan år 1998 har andelen kvinnor som är chefer dubblerats, från att ligga på 17 procent till att nu vara uppe på 36 procent. Detta gäller alltså bland Svenskt Näringslivs 60 000 medlemsföretag. Chefen på arbetsmarknadsavdelningen hos Svenskt Näringsliv säger att det händer mycket inom företagen när det kommer till att tänka mer på genus vid anställningen av chefer och att man borde vara rätt stolt över i vilken riktning Sverige går.

Sätt mål för rekryteringen

Om man ska driva ett företag som har en jämställd ledning och som inte endast ger män chansen att nå högre positioner gäller det att sätta tidsbestämda mål i företagsledningen för antalet kvinnor på ledande positioner. För att rekrytera fler kvinnliga chefer kan man även bestämma sig för att exempelvis var tredje chef ska vara kvinna eller liknande. Enligt corren.se har Saab satt upp det här målet eftersom de mest lockar manliga ingenjörer och vill ha fler kvinnor till företaget. Det gäller dock inte att stirra sig blind på chefens kön utan faktiskt anlita chefer som kommer att passa för jobbet. Om man som företag behöver hjälp med at hitta rätt chef till rätt position kan man kontakta exempelvis Ny Position. De ägnar sig åt chefsrekrytering genom perfect match.

Robot tar över som chef 921221-future-droid

I framtiden kanske det dock inte kommer handla så mycket om huruvida chefen är man eller kvinna. Om ett par år kanske de flesta chefer är robotar. I Aftonbladet kan man läsa om att ett japanskt företag har utvecklat en robot som ger direkta order till alla som arbetar på företaget. Enligt en talesperson för företaget har effektiviteten ökat sedan robotchefen klev in. Varför effektiviteten ökat sägs vara på grund av att de anställda får instruktioner om hur de ska lägga en vara på en hylla som baserat på en rad olika faktorer och även analys av indata. Roboten ska också hjälpa de anställda genom att:

  • Mäta hur de tar sig an nya arbetsuppgifter och instruera dem hur de gör detta bäst i fortsättningen.
  • Välja processer som ger bättre resultat och tillämpa det på nästa arbetsorder.
  • Tänka rationellt och inte känslomässigt.
  • Utfärda direkta arbetsorder.