Fokus på arbetsmiljö

Det kan aldrig talas för lite om arbetsmiljön på ett företag och den kan heller aldrig sluta att förbättras – oavsett om man talar om arbetsplats eller i skolan.

Om man ska renovera eller bygga om sitt kontor är det viktigt att tänka på de anställdas arbetsmiljö. Till exempel är det en bra idé att se över kontorets skrivbord och uppgradera dess till skrivbord som är höj- och sänkbara, precis som det är viktigt att se till så att det finns ordentliga kontorsstolar att sitta på – och om man är osäker på hur detta skulle se ut på ens egna kontor har vissa företag 3D bilder som ger inspiration till hur man skulle kunna inreda. Ett exempel på dessa företag är Offix som erbjuder flera olika lösningar som både är gynnsamma rent ergonomiskt och arbetsmiljömässigt. Och detta är något som verkligen ligger i tiden och är värt att satsa på – en utbränd anställd kostar nämligen hela 400 000 kronor enligt DN och den största boven är stress och dålig arbetsmiljö.

”40 procent av alla sjukskrivningar är på grund av psykisk ohälsa, där stress är den allra största anledningen.” läs mer här.

9307253-side-view-of-businessman-s-finger-near-lipsLjudnivåer påverkar

Om man arbetar i ett öppet kontorslandskap är det allt som oftast ljudnivåerna som är det som är mest påfrestande ur arbetsmiljösynvinkel och höjer medarbetarnas stressnivåer. Men det finns ett enkelt sätt att avhjälpa detta – ljudabsorbenter. För i en tyst och lugn arbetsmiljö så sänker man både stressrelaterade problem och hjälper även till att höja företagets resultat genom att minska sjukfrånvaron pga. arbetsmiljöproblem. Men ljudabsorbenter är inte bara bra att använda i kontorslandskap, utan de kan även gynna skolornas arbetsmiljö för både lärare och elever. Till exempel så fungerar en minska ljudnivå likadant där: en tyst och lugn arbetsmiljö i skolan gör att eleverna når bättre resultat (källa).