Företag bör satsa mer på miljöfrågor

En fråga som aldrig kan vara en dålig fråga är om ett företag ska satsa mer på att försöka vara lite mer klimatsmarta. För dessa satsningar kan leda till ökade vinster och leder till ett mer hållbart samhälle.

3323871-cyklist-pratar-i-mobiltelefonFöretagen i Norden bör klappa sig själva på axeln då de är otroligt bra på miljöfrågor och att göra rätt för sig. Men, bara för att man är i framkant så handlar det inte om att man ska få luta sig tillbaka och glida på en räkmacka. Snarare krävs det att man rätar på sig och tar ett större ansvar då man har mångas blickar på sig. Ser man till procent så har hela 90 % av stora nordiska företag gjort många konkreta miljösatsningar, vilket är otroligt bra. Men undersökningen visar även att det är många företag som inte kan se ekonomiska vinster för att bli mer klimatsmarta. För när det kommer till att bli ett mer grönt företag får man både vinningar inom:

  • Den ekonomiska biten –  genom att man blir ett attraktivare företag med sunda värderingar samt att man på många områden kan tjäna in pengar på att tänka klimatsmart.
  • Mer positiv personal – När företaget bryr sig mår även personalen bättre och fokuserar man på miljön är det ett nära steg att även fokusera på personalens hälsa.

Fler cyklar åt folket

En stor miljösatsning som företag kan göra samt som påverkar de anställda på ett positivt sätt är att införa cykeln som en viktig del av företaget och lyfta fram detta underbara transportmedel. Cykeln är även otroligt bra när det kommer till företag som befinner sig i större städer. För stora företag finns det cykelställ med tak man kan beställa för att erbjuda sina anställda att de vet att de kan ha en säker plats att ställa sin cykel på. Det är inte bara människorna och företagen som ser värdet av cyklar utan nu satsas det miljonbelopp på att bygga bättre cykelvägar för att tillgodose den stora efterfrågan. får Miljöpartiet bestämma kommer man att satsa 2 miljarder på cyklisterna till 2022. Det är något som många vill hurra!