Företagen byter till mobiltelefoni

För de flesta företag är telefonen ett viktigt redskap i arbetet och de senaste åren har allt fler gått över till en mobil växel. Men det finns en del att tänka på när man gör det. Bland annat kan man bli skatteskyldig när man använder sin jobbmobil privat.

4287088-a-hand-holding-smart-phone

Nu när många företag har bytt till mobil växel och en stor del anställda använder sina jobbmobiler både privat och i arbetet, har det uppkommit en massa frågetecken vad gäller beskattning, skriver gp.se. Det är skattefritt att använda sin mobil privat på arbetsplatsen om företaget har ett pott-abonnemang där ett fast belopp betalas varje månad oavsett hur mycket man ringer. Men för att en anställd skattefritt ska kunna använda mobiltelefonen utanför arbetsplatsen krävs att det är ”av väsentlig betydelse för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter”. Annars ses mobiltelefonen som en förmån som ska beskattas.

Skrotar den fasta telefonen

Huruvida man får använda sin jobbmobil privat utan att bli skyldig att betala skatt beror alltså på. Men klart är i alla fall att de flesta företag gått över till mobil växel och helt eller delvis har skrotat den fasta telefonen. Detta har de gjort framförallt för att hänga med i teknikutvecklingen och att mobiltelefoner är överlägsna på många sätt. Det beror även på att det finns en rad aktörer som erbjuder bra telefonlösningar för företag, exempelvis www.unotelefoni.se som erbjuder mobilabonnemang till företag. Många företag har även valt att låta personalen ringa genom internet via ip-telefonilösningar när de skrotat den fasta telefonin, skriver dn.se.

Stora prisskillnader

Väljer man att gå över från fast telefoni till mobil, gäller det att verkligen ta sig tid och kolla genom vad olika aktörer erbjuder för mobilabonnemang, tipsar Svenska Dagbladet. Det finns nämligen stora prisskillnader mellan de olika abonnemang som säljs till företagare. Det finns till och med de företagare som betalar 400-500 procent för mycket för sitt mobilabonnemang.