Framtiden är i Kontoret 2.0

Under 00-talet och en bra bit in i 10-talet fick kontoret en degraderad status. Det framgångsrika yrkeslivet var förenat med ett spartanskt inrett hemmakontor. Och att jobba hemifrån var en ynnest endast för den triumferande egenföretagaren. Vad folk inte insåg var att entreprenörskapet är ett energikrävande, och ibland väldigt ensamt, yrke. Nu börjar den statiska arbetsplatsen, med sitt kontor, komma tillbaka i modet. Men i uppgraderad form.

Nu för tiden arbetar många flexibelt och har valet att arbeta några timmar hemifrån. Forskning visar dock, att det är tillsammans och i grupp med varandra, som vi når bäst resultat. Men för att vi ska lockas tillbaka till kontoret ställs höga krav på standard. Det har med andra ord hänt något med våra förväntningar på hur ett bra kontor ska se ut. På http://kundia.com/ är god kontorsservice en kombination av fruktleverans och gröna växter till lokalvård. ”Kontoret 2.0” – framtidens uppgraderade kontor – erbjuder mötesplatser, sunda miljöer, balans och kreativitet.

Vi vill gå till jobbet för att umgås, diskutera och, förhoppningsvis, även få skratta tillsammans.

Delade meningar tyder på beröringspunkt

Det debatteras som aldrig förr: är det öppna kontorslandskapet hälsovådligt? Och varför föredrar vissa att jobba från ett kafé i stan? Det verkar som att vi inte alls kan bestämma oss för vad en god arbetsmiljö är. Samtidigt diskuterar vi det högljutt, eftersom de flesta av oss drömmer om en perfekt kontorsmiljö med roliga arbetsuppgifter. Att forskning visar på att störande ljud kan sänka prestationen med upp till 66% tar många till sig. Många arbetsplatser erbjuder idag kontor där det finns tillgång till tysta utrymmen. Samtidigt visar studier att ett visst sorl också ökar vår produktivitet, skriver bland annat nyteknik.se. Det är därför många trivs med att jobba från ett kafé.

Svaret måste ligga i att människan trots allt är ett flockdjur som utvecklas i interaktionen med andra människor. Och trots att mycket kan ersättas av datorer med exakt precision så finns det mycket som bara människor i interaktion kan skapa tillsammans. Arbetsplatsen är en stark beröringspunkt för oss eftersom vi tillbringar så mycket tid med att arbeta.

AI kan inte ersätta allt

Men hur ser framtidens kontor ut? Många talar idag om att “robotar” kommer ta över våra jobb. Men många forskare menar att de snarare kommer underlätta våra uppgifter, varvid den mänskliga arbetsuppgiften snarare kommer bli mindre automatiserad. Och mindre monotoni på jobbet är nog en del av mångas hemliga dröm.

Framtidens kontor är noggrant inredda efter den senaste trivselforskningen och öppnar upp för utrymmen där man kan mötas, konversera och inspirera varandra; men också tysta utrymmen där man kan sjunka in i sinarbetsuppgift. På samma sätt kommer klassrummen utformas. Gröna växter, nyttiga fikastunder och möjligheter till goda, rena miljöombyten.

Det som AI (artificial intelligence) inte kommer kunna ersätta, i alla fall på länge, är den sociala aspekten av mänsklig produktivitet. Det som utgör den yttersta kärnan i mänsklig interaktion är det gemensamma sökandet efter svar. En robot kan hjälpa oss med uträkningar, prognoser och analyser. Den kan också spekulera och coacha. Men den kommer aldrig att ersätta det mänskliga utbytet. Och det är i det mänskliga utbytet som de mest kreativa idéerna skapas.