Hantering av intern post

Inom stora företag och organisationer sker kommunikation internt mellan olika avdelningar eller sektioner. Personal kommunicerar med varandra via intern post och olika typer av administrativ hantering sker inom företaget. Det krävs därför en fungerande struktur för att den interna postkommunikationen ska fungera korrekt.

I den här artikeln kan du läsa mer om vad som behövs för att den interna posten ska fungera i företag.

Praktiska lösningar

Fördelen idag jämfört med tidigare är alla möjligheter som finns nära till hands tack vare internet. Med ett enkelt litet klick hos moderna webbutiker som till exempel Kuvert-Sverige.se kan stora företag snabbt köpa in material. För att postavdelningen på ett företag ska kunna hantera den interna posten korrekt behövs bland annat:

– Kuvert
– Frankeringsmaskin
– Förvaringshyllor
– Lagerutrymme

Beroende på verksamhetens storlek och omfattning krävs det olika grad av kontroll samt system för den interna posten. Det är till exempel skillnad på den interna postavdelningen hos svenska världsföretag som Atlas Copco eller Nordea och mindre lokala företag med färre avdelningar. De ovan nämnda punkterna är dock grundläggande saker som behövs för att företagets interna kommunikation ska kunna hanteras smidigt.

Värt att påpeka är även behovet av förpackningsmaterial samt skyddspåsar i de fall det rör sig om intern distribution av känsligt gods eller varor.

Traditionell post och e-post

I takt med att hela samhället snabbt gått från en vardag “offline” till den nya tillvaron “online” har även strukturen på arbetsplatser förändrats. Elektronisk post i form av e-post eller mobila sms är utan tvekan den största kommunikationskanalen i det dagliga arbetsflödet. Att sprätta kuvert är inte den största arbetsbelastningen idag, men med det sagt finns det fortfarande behov för fungerande traditionell internpost inom företag.

För dig som vill läsa mer om digitalisering är tipset att kika på Digitaliseringsrådets hemsida – en verksamhet som är inrättad av den svenska regeringen.

När det gäller smart teknik i samband med intern kommunikation och post inom företag är olika molnlösningar ett måste. En nätbaserad tjänst för att lagra information samt synkronisera data mellan olika enheter. Sammanfattningsvis kan den moderna posthanteringen inom verksamheter optimeras genom en kombination av traditionell posthantering samt smarta internetlösningar.