Influencers svårigheter i en modern ekonomi

Hur står det till med den ekonomiska situationen för influencers? Tillfälliga samarbeten och sponsrade inlägg kanske verkar vara en lukrativ bransch för många, men sköts inte ekonomin rätt hamnar de i svåra problem. Det kan vara allt från svårigheter kring deklarationen till att hålla isär löneutbetalningar och sociala avgifter som man som egenföretagare måste se över själv. När samhället dessutom tvekar inför att befästa sysselsättningen som en reell yrkesstatus riskerar de hamna i kläm senare i livet.

Många bloggare har förstått att de kan tjäna pengar på sitt uppkopplade intresse, men många hamnar också i svåra ekonomiska problem. Ekonomin tar över mer av deras tid, som de ju måste ägna åt sociala medier. ”Influencers” verkar ha blivit vår tids mest avskydda internetfenomen, men oavsett vad man tycker om konceptet är det kanske dags för allmänheten att acceptera dem som en yrkesgrupp – om man inte vill marginalisera dem. Många av dem är unga och livnär sig på frilans och projektanställningar, och för att inte hamna i ekonomiska knipor behöver de ofta ekonomisk avlastning, något som modernekonomi.se erbjuder bland annat med olika faktureringstjänster för frilansare.

Varför ”influencer” har blivit ett så laddat begrepp och en så förföljd yrkesgrupp kan man bara spekulera i. I Dagens Media menar man att det kan ha att göra med en övergången från traditionella etermedier. Ungdomar lämnar TV ägnar, globalt sett, i genomsnitt tre timmar om dagen åt sociala medier. Som en följd av detta blir annonsplatserna på TV och i tidningarna inte lika eftertraktade, eftersom de inte nödvändigtvis når rätt målgrupp längre.

Risk för ekonomiska problem

Företag måste anpassa sig till detta och försöker nå sina målgrupper på nya sätt, och influencers har blivit ett verktyg. Ofta är det människor som jobbar hårt för att skapa lojala följare, det är en snårig mark med extremt hög konkurrens och osäkra arbetsformer. Detta faktum är något som en del debattörer har svårt att acceptera. Risken med det är att man då gör dessa ungdomar till ekonomiskt osäkra och att samhället överlag accepterar att de får kämpa med snåriga avtal som ibland inte har särskilt schyssta villkor – för en influencer är aldrig ledig.

Till det har det tillkommit influencer marketing-agenturer som förmedlar kontakter mellan företag och influencers för att kunna garantera båda sidorna hållbara villkor för samarbeten. Några andra initiativ från influerarna själva, som en intresseorganisation som diskuterar och stöttar upp andra i ekonomiska frågor och problem påvisar ett starkt engagemang.