Instagram-konto hänger ut influencers

I en alltmer miljömedveten värld är det många som vill göra något för att få andra att tänka till kring sin egen miljö- och klimatpåverkan. Ett sådant gäng är personerna bakom ett Instagram-konto dedikerat till att hänga ut influencers som de anser är dåliga förebilder när det kommer till denna fråga – något som gjort att de fått motta en hel del kritik.

Allt fler unga vill arbeta som influencers och det är inte så förvånande med tanke på hur influencers visar upp en glammig vardag fylld av lyx och spontana resor till soligare breddgrader. Men det är dock inte alla som uppskattar hur lättvindigt dessa influencers ser på sin egenmiljöpåverkan. Och just detta är något som det anonyma Instagram-kontot ”Aningslösa influencers” vill belysa. Såhär skriver de själva på sitt konto:

 – Målet är att få influencers att reflektera över hur deras flygresor påverkar klimatet samt hur de påverkar fler att flyga när de postar inlägg. Ett annat mål är att deras följare och uppdragsgivare skall få upp ögonen för hur stor klimatpåverkan influencers livsstil faktiskt innebär, skriver de.

Vill diskutera med berörda influencers

I en konversation med Sveriges Television berättar personerna bakom kontot att de inte började med ett anonymt konto utan att de kontaktade influencers direkt från sina privata Instagram-konton men att detta ofta ignorerades eller skapade hatstormar. Så för att skydda sig från detta och för att kunna föra en ren opinionsbildning och debatt valde man att starta sagda anonyma konto i stället. Via detta konto kontaktar man influencers och ställer frågor och de som inte svarar eller vill föra en faktabaserad debatt hängs ut på sidan. Men tillvägagångssättet dessa miljöentreprenörer använder sig av uppskattas inte av alla, en som uttalat sig är till exempel teknikhistorikern Nina Wormbs som menar att tillvägagångsättet är problematiskt eftersom att skambeläggning ofta inte leder till en förändring.