Långa telefonköer

Att komma i kontakt med storföretag kan vara ett gissel av telefonister, vidarekopplingar och röstmeddelanden – men det är ingenting emot vad det är att ringa till en myndighet och sitta i telefonkö i närmare en och en halv timme!

gammal telefon (2)Tidigare har vi skrivit om hur företagen sakta men säkert byter ut all sin fasta telefoni mot mobiltelefoni, en lösning som Sveriges myndigheter nog också skulle göra gott i att överväga. I ett test som tidningen Metro genomförde i våras uppdagade nämligen det som många utav oss redan var väl medvetna om: tiden man får vänta i telefonkö för att komma i kontakt med Sveriges största och mest nedringda myndigheter är på tok för lång. Vad man gjorde var att man helt enkelt slog sig ned och faktiskt ringde upp fyra stora myndigheter för att få svart på vitt hur lång tid det faktiskt tar innan man får prata med någon – och resultatet blev något chockerande.

Så utförde Metro sitt test

Under tre dagars tid valde man på Metros redaktion att ring till fyra stora myndigheter och man valde ut Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och CSN (Centrala studiestödsnämnden). Men innan man tog sig an telefonköerna kontaktade redaktionen respektive myndighets pressavdelning för att dels ta reda på vilka frågor som kundtjänsterna vanligen besvarar från privatpersoner och det var dessa man valde att ringa och fråga om. Så hur blev resultatet? Snabbast på att svara var överlägset CSN som snittade på en svarstid som aldrig översteg två minuter och 19 sekunder, och längs väntetid kom att bli telefonkön till Försäkringskassan där man som längs fick vänta en timme och 20 minuter vilket slutligen gav dem snittiden 58 minuter. Vad detta beror på säger man på Försäkringskassan beror på den utvalda frågans ämne som var frågor kring regelverket gällande sjuklön vilket är något som flest personer ringer in och vill ha information och hjälp med, samt att kötiden även varierar med vilken tid på dygnet man ringer. Så kontentan av det hela är nog att det inte bara är storföretagen som bör fokusera på sin tillgänglighet via telefon – det är något som alla verksamheter i landet bör se över.