Världens äldsta företag

Idag har vi försonats med tanken på att våra förfäder vikingarna snarare var handelsmän än brutala krigare. Men de var inte företagare i modern bemärkelse. I andra delar av världen startade dock företag vid samma tid, som i vissa fall överlevt fram till våra dagar.

Några av världens allra äldsta företag som överlevt fram till våra dagar öppnades i Japan. Ett sådant företag var Kongo Gumi. De sålde inte gummi från Kongo, utan var verksamma i byggbranschen. Företagets rötter går tillbaka till år 578, då tre byggnadsarbetare från Baekje i nuvarande Sydkorea kom till Japan för att bygga buddhisttemplet Shitenno-ji i Osaka. Deras uppdragsgivare var prinsen Shotoku, som gjorde mycket för att sprida buddhismen i Japan. Vid denna tid var religionen inte särskilt spridd på de japanska öarna, men en av hantverkarna från Baekje valde att stanna i Japan, och specialiserade sig på att bygga buddhisttempel. Hans verksamhet kom att leva vidare, under ledning av hans efterlevande – med efternamnet Kongo – i 40 generationer fram till 2006, hela tiden specialiserad på att bygga tempel. 2006 gick firman dock i konkurs, och köptes upp. Idag lever den vidare som ett dotterbolag till byggföretaget Takamatsu.

Familjeföretag klarar sig längre

De äldsta företagen i världen är ofta familjeägda. Norr om Osaka, i Komatsu, ligger Hoshi Ryokan, som är ett traditionellt japanskt värdshus. Länge var detta företag upptaget i Guiness rekordbok som världens äldsta hotell, men sedan upptäcktes att det fanns ett ännu äldre, beläget i en annan del av Japan. Hoshi Ryokan har drivits av samma familj i 46 generationer, och har klarat sig från konkurser och uppköp.

Kongo Gumi är något av ett undantag: de flesta företag som klarat sig i ett millenium eller mer har på ett eller annat sätt tillgodosett människors mest grundläggande behov: mat, husrum eller både och. Detta gäller det företag som av de bevarade dokumenten att döma är det äldsta i Europa: Stiftskeller St. Peter i Salzburg, Europas äldsta restaurang. Restaurangen nämns i ett dokument från år 803, och är beläget innanför murarna till klostret Stift Sankt Peter. Till skillnad från många andra riktigt gamla företag rör det sig alltså inte om ett familjeföretag, även om ett kloster har många saker gemensamt med ett stort hushåll.